Selasa, 07 Juli 2020

Pindah Blog

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Dengan mengharap pertolongan dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh isi blog ini dipindahkan ke almitsaq/blogspot.com

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.